Розписка

 

Я, __________________________________________________________________________

(Прізвище, Ім’я, По-батькові, адреса реєстрації та фактичного проживання, контактний телефон)

 

_______________________________________________________________________________ ,

_______________________________________________________________________________

повністю та безумовно приймаю умови Договору публічної оферти про надання комплексу Послуг сімейного парку розваг «ГАЛАКТИКА» від 28.11.2016 року та погоджуюсь з усіма умовами вищевказаного Договору та правилами користування Сімейного парку розваг, що викладені в ньому та розміщені в куточку споживача на території Сімейного парку розваг, і зобов’язуюсь неухильно дотримуватись їх та ознайомити з ними неповнолітніх осіб, що визначені в даній розписці, а також беру на себе безумовну відповідальність за себе та вказаних нижче неповнолітніх осіб, яких я супроводжую:

ПІП дитини: _________________________________________________,повних років_____________

ПІП дитини: _________________________________________________,повних років_____________

ПІП дитини: _________________________________________________,повних років_____________

 

Підтверджую, що повним і беззастережним акцептом публічної оферти є факт оплати мною будь-якої послуги Сімейного парку розваг, придбання Електронної картки, яка є засобом платежу і надає право користування Послугами Парку, та користування мною Послугами Парку.

Підтверджую можливість примусового припинення надання комплексу послуг сімейного парку відпочинку «ГАЛАКТИКА» та використання його обладнання у випадку протиправної поведінки, вчинення дій та/або бездіяльності, що порушують громадський порядок, порушення правил користування Сімейного парку розваг та/або Договору.

Підтверджую, що маю всі права та дозволи від батьків/опікунів акцептувати публічну оферту від імені неповнолітніх осіб, вказаних в даній розписці, та залишаюсь відповідальним / відповідальною за їх життя та здоров’я в повному обсязі, а також несу повну відповідальність за завдану ними шкоду Сімейному парку розваг.

Зобов’язуюсь дотримуватись правил поведінки та техніки безпеки на території Сімейного парку розваг, правил користування атракціонами, зазначеними в Інструкціях перед входом в кожен атракціон, та забезпечувати дотримання цих правил та інструкцій малолітніми особами, зазначеними в даній Розписці.

Надаю згоду на обробку персональних даних осіб, зазначених в даній розписці, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI із змінами та доповненнями.

Дані, вказані в цій Розписці, вважаються такими, що отримані з відкритих джерел.

Дана Розписка є невід’ємною частиною Договору публічної оферти про надання комплексу Послуг сімейного парку розваг «ГАЛАКТИКА» від 28.11.2016 року.

 

Дата і час відвідування Сімейного парку розваг: _____.______.20____ року о _____:_____

Підпис особи/супроводжуючої особи: ____________________________ (_______________)