Договір публічної оферти

Прочитайте текст даної публічної оферти і, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким із пунктів цієї оферти, чи  не зрозуміли будь-який із пунктів цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитись від запропонованих Послуг та використання обладнання на території Парку, до того часу, поки Ви не уточните інформацію, яка Вас цікавить за тел.: (044) 290 58 85, (044) 290 57 75  або не прочитаєте в куточку Користувача

У випадку прийняття Вами запропонованих Послуг в сімейному парку розваг «ГАЛАКТИКА» вважається, що Ви цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеної пропозиції (публічної оферти), в повному обсязі і безумовно приймаєте її (в т.ч. погоджуєтесь виконувати усі зобов’язання, які на Вас покладаються нею) і Вам зрозумілі всі її положення.

 Текст Договору (або витяг з даного Договору – Правила відвідування Парку, надалі за текстом – «Правила відвідування») завжди розміщений на інформаційному стенді та в Куточку Користувача при вході в Парк, а також на офіційному сайті Оператора і в обов’язковому порядку надається для ознайомлення Користувачу до моменту здійснення ним прийняття (акцепту) умов Договору.

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання комплексу Послуг сімейного парку розваг «ГАЛАКТИКА»

м. Київ                                                                        від 28 листопада 2016 року

 Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛАКТИКА ПАРК» (надалі – Оператор), в особі директора Гуменюк Альони Ігорівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і будь-яка фізична особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Користувач), з іншої Сторони (далі разом — Сторони), уклали даний Договір (надалі – Договір) про наступне:

 1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта – пропозиція Оператора відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, адресована необмеженому колу фізичних осіб, яка являється офіційною публічною пропозицією Оператора, укласти з Користувачами Договір про надання комплексу Послуг Парку на умовах, що містяться в публічній оферті у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України.

1.2. Договір – правочин складений у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України про надання та отримання Послуг Оператора, укладений між Оператором і Користувачем на умовах Публічної оферти в момент акцепту Користувачем її умов.

1.3. Оператор – Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛАКТИКА ПАРК», код ЄДРПОУ 40756402, який надає комплекс Послуг з функціонування атракціонів та тематичних парків, організування інших видів відпочинку та розваг, надання інших послуг із бронювання та пов’язаної із цим діяльністю на викладених в даному Договорі умовах.

1.4. Користувач – будь яка фізична особа, що отримує Послуги на умовах Договору, яким передбачається надання Послуг Оператора на території Парку.

1.5. Парк – сімейний парк розваг «ГАЛАКТИКА», який належить Оператору та є частиною зони розваг та відпочинку торгово-розважального центру «ЛАВИНА», розташований за адресою: м. Київ, вул. Берковецька, 6Д.

1.6. Акцепт – повна та безумовна згода Користувача на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою, та прийняття Користувачем всіх умов Договору без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно з частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

1.7. Тариф – затверджена Оператором вартість Послуг (комплексу Послуг) у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання кожного окремого виду Послуг Оператора.

1.8. Електронна картка – засіб платежу для оплати Послуг Оператора в межах визначеного активу такого засобу, який надає право користування Послугами Оператора відповідно до встановлених Оператором Тарифів.

1.9. Послуга (комплекс Послуг) – продукт діяльності Оператора, спрямований на задоволення потреб Користувачів у сфері надання послуг з функціонування атракціонів, картингу та тематичних парків, організування інших видів відпочинку та розваг, надання інших послуг із бронювання та пов’язаної із цим діяльністю на викладених в цьому Договорі умовах, зокрема користування: 

 • Атракціонами та обладнанням таких типів: батути, ігрові автомати, лабіринти, картинг, кінотеатри, тематичні кімнати розваг, скалодром, печери, канатний парк, RollGlider, вільне падіння, апарати тощо.
 • Додатковими послугами, до яких відносяться: анімація, послуги громадського харчування (бари, ресторани), та використання обладнання Парку на визначених даним Договором умовах.

1.10. Припинення надання Послуг – припинення надання Послуг Оператора до усунення причин, що призвели до цього припинення, в тому числі у разі невиконання Користувачем своїх зобов’язань за Договором, не дотримання Користувачем правил відвідування Парку.

1.11. Інструкції – відповідні положення щодо правил користування атракціонами, правил поведінки та техніки безпеки під час користування атракціонами та іншими видами Послуг, які надає Оператор та, які розміщенні біля кожного конкретного атракціону

…………….

 1. Загальні положення

2.1. Даний Договір є офіційною публічною офертою Оператора укласти Договір, за умовами якого Оператор зобов’язаний за встановлену Договором плату надати Користувачу комплекс Послуг з функціонування атракціонів та тематичних парків, організування інших видів відпочинку та розваг, надання інших послуг із бронювання та пов’язаної із цим діяльністю на викладених нижче умовах.

2.2. Даний Договір є публічним договором, відповідно до положень статті 633 Цивільного кодексу України, умови якого встановлюються однаковими для усіх осіб, та укладається між Оператором і Користувачем у формі договору приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України.

2.3. Сторона гарантують, що володіють необхідною цивільно-правовою дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

2.4. Акцептом на пропозицію Оператора, є здійснення Користувачем, шляхом заповнення реєстраційної форми/розписки на касах Парку (або електронної форми на офіційному сайті Оператора та сукупного або окремого виконання  будь-якої з наступних дій:

2.4.1. придбання Електронної картки, яка є засобом платежу і надає право користування Послугами Парку;

2.4.2. оплати Користувачем будь-якої Послуги Оператора 2.4.3. користування Користувачем Послугами Парку.

Будь-яка окрема з вищевказаних в цьому підпункті дій, яка виконана Користувачем, свідчить про те, що Користувач ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

2.6. Користувач зобов’язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації на отримання Послуг Парку достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності.

2.5. Термін акцепту цієї публічної оферти необмежений.

2.6. У момент здійснення Акцепту Договору Користувач купує Електронну картку, що надає право користування Послугами Парку, а також виступає як засіб платежу для розрахунків за Послуги Оператора, що надаються в Парку.

2.7. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту його Акцепту, та діє протягом усього терміну перебування в Парку або до моменту розірвання Договору з підстав, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

2.8. Укладання Договору означає, що Користувач:

2.8.1. у повному обсязі ознайомився з функціонуванням Парку та іншими додатковими Послугами Оператора і Правилами відвідування, які викладені в тексті цього Договору або в окремому витягу з цього Договору;

2.8.2. визнає безумовну придатність атракціонів, інших Послуг Оператора та правила поведінки в Парку;

2.8.3. приймає всі умови цього Договору без зауважень та заперечень.

 1. Вартість Послуг та порядок розрахунків

3.1. Усі Послуги Парку надаються Користувачеві на платній основі відповідно до Тарифів для Користувачів (Додаток № 1 до цього Договору), які також вказані на інформаційному стенді, в Куточку Споживача та на офіційному сайті Оператора.

3.2. Користувач розуміє і погоджується, що Тарифи на Послуги Оператора та їх перелік визначаються і змінюються виключно за одноособовим рішенням Оператора.

 1. Загальні умови надання Послуг

4.1. Право на відвідування Парку та порядок оплати Послуг.

4.1.1. Право на відвідування Парку надається Користувачеві після придбання ним на касі Електронної картки та здійснення оплати Послуг Оператора. Дана Електронна картка видається в день відвідування Парку та є засобом платежу за всі Послуги на території Парку та може бути використана при наступних відвідуваннях. Термін дії Електронної картки необмежений.

4.1.2. Отримавши на касах при вході в Парк Електронну картку, Користувач зобов’язаний, не відходячи від каси, візуально оглянути її та переконатись у відсутності будь-яких ушкоджень. Скарги Користувача щодо виявлення ушкоджень електронної картки не приймаються та не розглядаються Оператором після того, як Користувач відійшов від каси.

4.1.3. Користувач несе повну відповідальність за цілісність, ушкодження і втрату електронної картки та зобов’язаний пред’являти її на вимогу персоналу Оператора. При втраті чи пошкодженні картки, залишкова сума на ній не повертається, картка не відновлюється, а придбається нова.

4.1.4. Отримавши Електронну картку, кожен Користувач зобов’язується дотримуватись умов цього Договору, Правил відвідування, а також підтримувати чистоту і порядок на всій території Парку. При порушенні умов цього Договору та Правил відвідування користувач несе повну матеріальну та персональну відповідальність згідно умов даного Договору та чинного законодавства України.

4.1.5. Користувач може поповнити Електронну картку (тобто оплатити Послуги Оператора) в касах Парку в будь-який момент відвідування Парку або на офіційному сайті Оператора. Якщо Користувач не витратив усіх коштів, розміщених на Електронній картці у якості оплати Послуг, залишок коштів не повертається, а залишається на Електронній картці і може бути використаний Користувачем при наступних відвідуваннях Парку.

4.1.6. У випадку виникнення непередбачуваних технічних несправностей обладнання Парку та неможливості його використання, зниження вартості Послуг не здійснюється, а вартість оплаченої Послуги, але не отриманої Користувачем з таких причин, не повертається.

4.1.7. У разі порушення Користувачем умов цього Договору і, як наслідок, одностороннього припинення договору Оператором, сума оплачених Користувачем Послуг Оператора не повертається.

4.2. Режим роботи Парку та тривалість споживання Послуг.

4.2.1. Користувач має право перебувати на території Парку лише у години роботи Парку, встановлені Оператором. Інформація про режим роботи Парку розміщений на інформаційному стенді, в Куточку Споживача та на офіційному сайті Оператора.

4.2.2. Користувач самостійно приймає рішення про тривалість свого перебування на території Парку та види Послуг, які Користувач хоче споживати.

4.2.3. Загальна кількість Користувачів, які одночасно можуть перебувати на території Парку обмежена і визначається Оператором в односторонньому порядку. При перебуванні на території Парку максимальної кількості Користувачів, Оператор має право тимчасово відмовити у відвідуванні Парку всім іншим бажаючим.

4.3. Користування гардеробом.

4.3.1. Користувач в порядку живої черги зобов’язаний залишати верхній одяг у гардеробі, що знаходиться біля входу на територію Парку. З моменту приймання верхнього одягу Користувача працівником гардеробу на зберігання, останній вживає всіх необхідних заходів для збереження верхнього одягу Користувача непошкодженим. На зберігання речей у гардеробі поширюються норми загальних положень про зберігання, а також загальних положень про послуги (статті 901-907, 936-955 Цивільного кодексу України).

4.3.2. На зберігання в гардероб приймається виключно верхній одяг Користувачів. В кишенях верхнього одягу не повинні залишатись гаманці, гроші, ключі, документи, мобільні телефони та інші цінні особисті речі Користувачів. В рукавах верхнього одягу заборонено залишати шапки, шарфи, печатки та інші предмети гардеробу. За залишені в гардеробі цінні речі Оператор відповідальності не несе.

4.3.3. Працівник гардеробу видає Користувачу номерний жетон. Користувач несе повну відповідальність за втрату або ушкодження отриманого номерного жетона. При його втраті або ушкодженні Користувач зобов’язаний сплатити його вартість, у розмірі встановленому в Тарифах. Повернення речей відбувається в обмін на виданий Користувачу номерний жетон.

4.3.4. Працівник гардеробу має право відмовити пред’явнику жетона видати верхній одяг, якщо у нього виникли сумніви щодо належності прийнятого на зберігання одягу пред’явнику жетона, і зажадати додаткових доказів, які засвідчують право пред’явника жетона на отримання верхнього одягу.

4.3.5. Працівник гардеробу має право відмовити Користувачеві в прийнятті одягу на зберігання в разі, якщо верхній одяг Користувача брудний і направити його самостійно привести належний йому верхній одяг до чистого й акуратного стану.

4.4. Правила поведінки Користувачів на території Парку.

4.4.1. Користувачі зобов’язані з повагою ставитися один до одного і не заважати відпочинку інших Користувачів та роботі працівників Оператора. Користувач зобов’язаний не турбувати працівників Оператора, а також інших Користувачів грою на музичних інструментах, використанням аудіо- та відеоапаратури, переговорних пристроїв, шумів немузичного характеру, свистом, співом, або будь-яким іншим способом. Оператор не несе відповідальності за ушкодження на території Парку електронних та інших приладів, пристроїв та механізмів, що належать Користувачам.

4.4.2. На території Парку категорично забороняються будь-які види дискримінації і прояви неповаги через розходження по національності, віросповіданню, віку, соціальному стану або іншим ознакам.

4.4.3. На території Парку забороняється проводити торгову, рекламну, комерційну діяльність, а також професійну фото- та відеозйомку без відповідного письмового дозволу Оператора.

4.4.4. Виключним правом на публікацію фотоматеріалів, трансляцію відеофільмів, знятих на території Парку володіє Оператор. Фото і відео зйомка Користувачами проводиться виключно в приватних цілях. При цьому Користувач надає повну та безумовну згоду Оператору на некомерційний публічний показ, відтворення, і розповсюдження фото- та відео матеріалів на офіційному сайті Оператора та інформаційно-довідкових стендах Парку.

4.4.5. Оператор залишає за собою право вживати превентивні заходи, в тому числі, але не обмежуючись: заборонити знаходитись на території Парку Користувачам, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, у психічно неврівноваженому стані, а також щодо відвідувачів, які не реагують на зауваження персоналу Оператора і не дотримуються умов цього Договору та Правил відвідування, не пояснюючи Користувачеві причин,  викликати поліцію та/або службу охорони щодо таких Користувачів з метою приведення поведінки останніх до загальноприйнятих норм або примусового виведення за територію Парку.

4.1.5а. Повернення коштів або зниження вартості Послуг відбувається лише у випадку виникнення непередбачуваних технічних несправностей обладнання Парку та неможливості його використання. Інші причини не є приводом для повернення коштів, а саме: Користувач передумав, перелякався, не сподобалось, поспішає, не планує більше відвідувати Парк та інші необ’єктивні причини…)

4.1.5б. Повернення коштів здійснюється лише згідно норм чинного Законодавства України, а саме при наявності фіскального чека, що підтверджує оплату Послуг Оператора та документу, що посвідчує особу.

4.4.6. Користувачам забороняється приносити на територію Парку продукти харчування і напої, а також забороняється здійснювати прийоми їжі та напоїв у місцях, спеціально для цього не відведених.

4.4.7. Користувачам забороняється приносити на територію Парку вогнепальну, газову, пневматичну і холодну зброю, колючо-ріжучі предмети, а також вибухові і легкозаймисті, токсичні речовини, що мають сильний та різкий запах.

4.4.7а З метою безпеки відвідувачів та  уникнення псування майна Парку Користувачам забороняється пересуватися на усій території Парку на гіробордах/скутерах, самокатах, роликах, велосипедах та інших засобах пересування/транспортних засобах, а також переміщуватись по території Парку з візками із супермаркету.

4.4.8. Користувачам забороняється приходити на територію Парку з тваринами, птахами, рептиліями та будь-якими іншими живими істотами.

4.4.9. Користувачам забороняється відвідувати Парк особам з відкритими ранами, інфекційними, шкірними, іншими видами захворювань та з ознаками недостатньої гігієни, а також при наявності медичних пов’язок і лейкопластирів. Користувачі, що порушили даний пункт цього Договору, несуть повну відповідальність за шкоду, заподіяну здоров’ю інших Користувачів, та спричинені в наслідок цього збитки.

4.4.10. Користувачам забороняється заходити в технічні і службові приміщення на території Парку. Користувачі, які зайшли в такі приміщення, несуть повну відповідальність за несправності і аварії, що трапились у цій зоні.

4.4.11. Паління та вживання алкогольних напоїв заборонено на всій території Парку, окрім спеціально відведених для цього місць

4.5. Правила поведінки на атракціонах Парку.

4.5.1. До використання атракціонної техніки та іншого обладнання Парку допускаються особи, які відповідають нормами безпеки для кожного атракціону або обладнання окремо. Норми, заборони та обмеження для Користувачів вказані у цьому Договорі та на інформаційних стендах біля кожного атракціону окремо у вигляді «Інструкції з використання атракціону». Оператор не несе відповідальності за травмування Користувача у разі порушення загальних норм безпеки, рекомендацій персоналу Оператора та Інструкцій використання кожного атракціону або обладнання окремо.

4.5.2. З метою забезпечення особистої безпеки Користувачів та збереження цілісності майна Парку, Оператор має право заборонити користуватися атракціонами та обладнанням в небезпечному одязі (одяг, який може потрапити до частин обладнання Парку та атракціонної техніки); із довгим не зібраним (не зафіксованим) волоссям; з прикрасами, ювелірними виробами, окулярами та іншими предметами, що можуть випасти з кишень під час користування обладнанням Парку та атракціонної техніки, потрапити до частин обладнання Парку та атракціонної техніки, та спричинити небезпечну ситуацію, призвести до пошкодження (руйнування) атракціонної техніки, або можуть становити будь-яку небезпеку для життя та здоров’я Користувачів та персоналу Оператора.

4.5.3. При найменших ознаках нездужання або при отриманні травм Користувач має право звернутися до медпункту Парку.

4.6. Відвідування Парку неповнолітніми особами.

4.6.1. При відвідуванні Парку групи, до складу якої входять неповнолітні особи, відповідальність за дотримання умов цього Договору, Правил відвідування Парку та правил техніки безпеки несе керівник групи. Якщо учасниками групи є повнолітні особи, відповідальність за дотримання умов цього Договору, Правил відвідування Парку та правил техніки безпеки несе кожен такий учасник групи особисто. Керівник організованої групи зобов’язаний заповнити при вході в Парк спеціальну реєстраційну форму – Розписку (Додаток № 2).

4.6.2. На території Парку дорослі зобов’язані наглядати за дітьми та забезпечувати їм супровід, роз’яснити дітям загальні норми безпеки та правил поведінки, правила користування атракціонами відповідно до Інструкції використання атракціону тощо та слідкувати за дотриманням дітьми таких правил, оскільки дорослі несуть за дітей повну відповідальність.

4.6.3. З одним дорослим Парк мають право відвідати не більше 3 (трьох) дітей віком від 1 (одного) до 5 (п’яти) років, або не більше 5 (п’яти) дітей віком від 5 (п’яти) до 10 (десяти) років, або не більше 7 (семи) дітей віком від 10 (десяти) до 14 (чотирнадцяти) років.

4.6.4. Діти, віком до 14 (чотирнадцяти) років зобов’язані відвідувати Парк лише у супроводі дорослих.

4.6.5. Відповідальність за безпеку неповнолітніх дітей несуть їхні батьки або дорослі, які їх супроводжують. Дорослим забороняється залишати неповнолітніх дітей без нагляду на території Парку.

4.6.6. Відповідальність за травмування дитини у разі недотримання загальних норм безпеки, свідомого ігнорування рекомендацій персоналу Оператора та Інструкцій з використання кожного атракціону або обладнання окремо, несе дорослий, який супроводжує дитину. Оператор та його персонал у цьому випадку відповідальність не несуть.

 1. Права і обов’язки Оператора

5.1. Оператор зобов’язаний:

5.1.1. До початку користування конкретним атракціоном, розмістити біля кожного атракціону Інструкцію з його використання і правил техніки безпеки, або, на прохання Користувача, додатково провести з Користувачем короткий усний інструктаж із правил поведінки на конкретному атракціоні та правил техніки безпеки, що виключає двояке тлумачення даного Договору Користувачем.

5.1.2. Надати Користувачу, що ознайомився з відповідною інструкцією та пройшов інструктаж, право користування атракціонами та іншими Послугами Парку.

5.1.3. У процесі використання Користувачами атракціонів, силами свого персоналу Оператор проводить діяльність по нагляду за дотриманням Користувачами Інструкцій з використання атракціонів та Правил відвідування Парку з метою попередження можливого спричинення травм, пошкодженні здоров’я або майна Користувачів, а також надає першу допомогу Користувачам у разі виникнення непередбачених випадків, пов’язаних з травмами або пошкодженням здоров’я Користувачів.

5.1.4. Дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних Користувачів, які Оператор отримав в процесі виконання цього Договору.

5.2. Права Оператора

5.2.1. Оператор має право не допускати до користування Послугами, або припиняти надання Послуг відносно осіб у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння та в інших випадках, без пояснення причин відмовлення в наданні Послуг, якщо на думку працівників Оператора, ця особа викликає сумнів щодо її здатності адекватно розуміти та керувати своїми діями та неухильно дотримуватись умов цього Договору, відповідних Інструкцій з користування атракціонами та Правил відвідування Парку, не пояснюючи Користувачеві причин.

5.2.2. У разі грубого, або неодноразового порушення умов цього Договору, не реагування Користувачем, на зауваження працівників Оператора, якщо при цьому дії Користувача, будуть спрямовані на нанесення небезпеки для здоров’я, майна, честі або гідності інших Користувачів, або для працівників Оператора, Оператор має право припинити надання Послуги або комплексу Послуг такому Користувачу, блокувати його незаконні дії, та запропонувати покинути територію Парку. У разі скоєння Користувачем дій, які підлягають ознакам адміністративного правопорушення, або кримінального злочину, працівники Оператора у такому випадку мають право діяти у відповідності до вимог чинного законодавства України щодо цього Користувача та викликати представників правоохоронних органів.

5.2.3. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір з попередньою їх публікацією на офіційному сайті Оператора.

5.2.4. У випадку неможливості Користувача провести кінцевий розрахунок за надані Послуги або за надані збитки Оператору, Оператор має право вимагати від Користувача оформлення боргової розписки, яка має силу правочинну, щодо підтвердження вказаного боргу та забезпечення  виконання  зобов’язання, яке вчинено у письмовій формі, у відповідності до вимог ст. 547 – 548 Цивільного кодексу України.

 1. Права і обов’язки Користувача

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Перед оплатою Послуги або комплексу Послуг ознайомитися з умовами цього Договору, безумовно дотримуватися умов цього Договору упродовж усього періоду користування Послугами.

6.1.2. Здійснити оплату Послуги або комплексу Послуг шляхом придбання Електронної картки та розміщення на неї коштів у порядку, передбаченому п. 4.1. цього Договору. Користувач зобов’язаний здійснювати оплату Послуги або комплексу Послуг Оператора лише тим шляхом, що передбачений умовами цього Договору, або за домовленістю Сторін у інший спосіб, що передбаченій чинним законодавством України

6.1.3. Перед початком користування конкретним видом атракціонів Парку, іншою конкретною Послугою, або іншим обладнанням уважно ознайомитись з відповідною Інструкцією з користування атракціонами, яка знаходиться біля входу до кожного атракціону, або прослухати інструктаж.

6.1.4. У випадку виникнення будь-яких питань відносно техніки безпеки при користуванні атракціонами, або іншим обладнанням, задати їх до початку користування атракціоном (обладнанням) працівнику Оператора і одержати на них вичерпні та змістовні відповіді. Й тільки після цього розпочати користуватись відповідним атракціоном або обладнанням.

6.1.5. При користуванні атракціонами або іншим обладнанням Парку виконувати законні вимоги працівників Оператора та дотримуватись умов цього Договору та Правил відвідування Парку.

6.1.6. Після закінчення користування Послугами Парку  здійснити кінцевий розрахунок за всі надані Оператором Послуги, у повному обсязі.

6.1.7. Користувач зобов’язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації на отримання Послуг Парку достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності та не суперечать положенням Закону України № 2297-VI від 01.06.2010 р. «Про захист персональних даних» та чинному законодавству України.

6.2. Користувач має право:

6.2.1. Користуватись усіма Послугами Парку згідно умов даного Договору.

6.2.2. При найменших ознаках нездужання або травмах Користувач має право звернутися до медпункту Парку.

 1. Відповідальність за порушення Договору

7.1. Оператор (його персонал) має право відмовити у користуванні Послугами Парку особам, поведінка яких заважає відпочинку інших Користувачів. Працівники Оператора уповноважені вживати заходи щодо Користувачів, що перебувають у стані алкогольного, наркотичного та іншого сп’яніння, у психічно неврівноваженому стані, а також щодо Користувачів, що не реагують на зауваження працівників Оператора, не дотримуються умов цього Договору та Правил відвідування Парку.

7.2. Персонал Оператора уповноважений застосовувати заходи відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України у разі скоєння Користувачем адміністративного правопорушення, кримінального злочину.

7.3. Недотримання Правил відвідування Парку, викладених у цьому Договорі, або спроба перешкоджати іншим Користувачам і працівникам Оператора їх виконувати та користуватися Послугами Оператора згідно умов цього Договору, є підставою та правом для Оператора вимагати від такого Користувача негайно залишити територію або здійснити примусове виведення Користувача з території Парку у разі його незгоди добровільно залишити територію (крім випадків коли Користувач скоїв адміністративне правопорушення, або кримінальний злочин і проводиться його затримання до приїзду правоохоронних органів). Користувачам, що порушують умови цього Договору, може бути відмовлено в праві наступного відвідування Парку.

7.4. Користувач, зобов’язаний в повному обсязі відшкодувати шкоду, яку завдано іншим Користувачам та/або третім особам.

7.5. При порушенні умов цього Договору та Правил відвідування Користувач несе повну матеріальну та персональну відповідальність згідно з даним Договором, чинним законодавством України.

7.6. У випадку втрати або ушкодження майна Парку з вини Користувача, він зобов’язаний повною мірою відшкодувати заподіяну матеріальну шкоду.

7.7 Користувач несе іншу відповідальність, передбачену умовами цього Договору та чинним законодавством України.

7.8. У випадку шкоди, нанесеної здоров’ю і/або особистим речам Користувача, він має право звернутися до працівників Оператора, щоб зафіксувати місце, час і обставини та зареєструвати подію, що трапилась, у журналі подій Парку, та скласти відповідний Акт. Якщо Користувач не звертається до працівників Оператора, то Оператор має право відмовити в задоволенні будь-яких претензій Користувача.

7.9. Оператор не несе відповідальності за шкоду, яка була отримана Користувачами внаслідок нещасного випадку, отриманої травми або чогось іншого, що виникло через недбалість зі сторони Користувача/Користувачів та/або третіх осіб, та/або внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, Правил відвідування Парку, відповідних Інструкцій користування атракціонами та рекомендацій персоналу Оператора.

 1. Зміна і розірвання Договору

8.1. Оператор має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, в порядку, передбаченому п. 5.2.3. даного Договору, які вступають в силу в наступний після вказаної публікації день, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

8.2. При внесенні Оператором в Договір істотних змін, що впливають на можливість використання Послуг Парку Користувачем, Оператор повідомляє про них Користувача, шляхом публікації їх на офіційному сайті Оператора не менше, ніж за 1 (один) день до вступу змін в силу.

8.3. Договір може бути розірвано:

8.3.1. Користувачем в односторонньому порядку шляхом відмови від Послуги або комплексу Послуг.

8.3.2. Оператором в односторонньому порядку без повернення сплачених і не використаних Користувачем коштів, у разі істотного порушення Користувачем умов цього Договору.

8.3.3. Оператором в односторонньому порядку з поверненням сплачених і не використаних Користувачем коштів, за умови, якщо Оператор вважає цього Користувача небажаною для відвідування Парку особою, без пояснення Користувачеві причин.

8.3.4. На інших підставах, передбачених умовами цього Договору та чинного законодавства України. 

 1. Порядок розгляду скарг та вирішення суперечок

9.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Користувача з доданням документу про сплату наданої Оператором Послуги або комплексу Послуг.

9.2. Після отримання від Користувача скарги Оператор зобов’язаний протягом 30 (тридцяти) календарних днів розглянути, та прийняти рішення відносно вирішення правомірності задоволення заяви Користувача й письмово повідомити його про кінцеве рішення.

9.3. У випадку, якщо суперечка, що виникла, не буде вирішена в претензійному порядку або порядку переговорів, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки до суду за місцезнаходженням Оператора. 

 1. Інші положення

10.1. Користувач гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі. Даний Договір укладається шляхом акцепту Користувача, цієї публічної оферти, що містить всі істотні умови договору, на умовах визначених в п. 2.4. даного Договору, без підписання сторонами і без зазначення особистих даних Користувача.

10.2. У випадку виникнення ситуацій, що не передбачені цим Договором, Оператор і Користувач зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

10.3. Сторони погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв’язку з укладанням цього Договору можуть бути включені до баз персональних даних Сторін. Укладаючи даний Договір, Сторони дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних з метою забезпечення реалізації зобов’язань Сторін по даному Договору. Укладенням цього Договору Сторони підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України № 2297-VI від 01.06.2010 р. «Про захист персональних даних».

Директор

ТОВ «ГАЛАКТИКА ПАРК»                                             Гуменюк Альона Ігорівна

 

 

Додаток №1

до ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання комплексу Послуг сімейного парку розваг «ГАЛАКТИКА»

від 28 листопада 2016 року
 

м. Київ                                                                                                                              1 листопада  2017 року

 Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛАКТИКА ПАРК» (надалі – Оператор), в особі директора  Гуменюк Альони Ігорівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і будь-яка фізична особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Користувач), з іншої Сторони (далі разом — Сторони), уклали даний Додаток №1 (надалі – Додаток) до ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ про надання комплексу Послуг сімейного парку розваг «ГАЛАКТИКА» (надалі – Договір) про наступне:

 1. Оператор надає комплекс послуг спрямованих на задоволення потреб Користувачів у сфері надання послуг з функціонування атракціонів та ігрових автоматів, зокрема наступне:
 

 

 

Кількість (шт.)

 

Назва

1 1 «ДИСКО»
2 1 «КОРАБЕЛЬ»
3 1 «360°»
4 1 «ЛІТАЧКИ»
5 1 «БАШТА ПАДІННЯ»
6 1 «ЛАВОЧКА»
7 1 «7D КІНОТЕАТР»
8 1 Кімната жаху «HORROR HOUSE»

 

9 1 «МАШИНКИ»
10 1 «ГІРКА»
11 1 «ДИТЯЧА АМЕРИКАНСЬКА ГІРКА»
12 1 «ЧАШЕЧКИ»
13 1 BOUNCE SPIN

 

14 1 TOUR DE PARIS

 

15 1 Дитячий лабіринт «SOFT PLAY»
16 1 Американська гірка
17 1 ОБ’ЄКТ ПРИГОД «WALLTOPIA» АБО ОБ’ЄКТ ПРИГОД «SPACE HUB», до складу якого входять атракціони:

1.      Скеледром

2.      Канатний парк

3.      Печери

4.      Вільне падіння QUICK JUMP

5.      ROLLGLIDER

 

18 1 Дитячий майданчик «U-KIDS»
19 1 Батутний комплекс
20 1 Атракціон – Випадкове число
21 1 Атракціон – Сафарський рейнджер
22 1 Атракціон – Подвійна їзда
23 1 Атракціон – Божевільне жабеня
24 1 Атракціон –  Нахабна мавпа
25 1 Атракціон –  Хатинка качки
26 1 Атракціон – Шалена ярмарка
27 1 Атракціон – Падіння мавп
28 1 Атракціон – Холодний острів
29 1 Атракціон – Дитячі барабани
30 1 Атракціон – Снорк
31 1 Атракціон – Качалка літак
32 1 Атракціон – Міні потяг
33 1 Атракціон – Весела карусель
34 1 Атракціон –  Велика подорож
35 1 Атракціон – Качалка корабля
36 2 Атракціон – Супер байк
37 2 Атракціон – Шалена швидкість
38 1 Атракціон – Призовий краб
39 1 Атракціон – Баскетбол
40 2 Атракціон – Бетмен
41 1 Атракціон – Велике полювання
42 1 Атракціон – Дві хвилини
43 1 Атракціон – Золота рибалка
44 1 Атракціон – Кунфу Панда
45 1 Атракціон – Міні кран
46 1 Атракціон – Молотком по голові
47 1 Атракціон – Молоток
48 1 Атракціон – Монстр
49 1 Атракціон – Мото
50 1 Атракціон – Останнє повстання
51 1 Атракціон – Падіння клоуна
52 1 Атракціон – Падіння цукерок
53 1 Атракціон – Парк Юрського Періоду
54 1 Атракціон – Патруль хмарочосу
55 1 Атракціон – Перемога
56 1 Атракціон – Повітряний хокей
57 1 Атракціон – Політ квитка
58 1 Атракціон – Прибульці
59 1 Атракціон – Реслінг
60 1 Атракціон – Ритмичні танці
61 1 Атракціон – Робот
62 2 Атракціон – Снігохід
63 1 Атракціон – Трансформер
64 1 Атракціон – Ферма
65 2 Атракціон – Форсаж
66 1 Атракціон – Хокей
1 2 Атракціон – Холодний м’яч
2 1 Атракціон – Цуценя
3 2 Атракціон – Шалена гонка
4 2 Атракціон – Штормовий гонщик
5 1 Атракціон – Спортивна машина
6 1 Атракціон – Альпійський гонщик
7 1 Атракціон – Велике колесо
8 1 Атракціон – Зоряні війни
9 1 Атракціон – Кидок монстра
10 2 Атракціон – Кидок НБА
11 1 Атракціон – Куля
12 2 Атракціон – Мото ГТ
13 1 Атракціон – Падіння солодощів
14 1 Атракціон – Пошук скарбу
15 2 Атракціон – Станція
16 1 Атракціон – Тайфун
17 1 Атракціон – Швидкий кидок
18 1 Атракціон – Діг
19 1 Атракціон – Магічне колесо
20 1 Атракціон – Випадкове число
21 1 Атракціон – Сафарський рейнджер
22 1 Атракціон – Подвійна їзда
23 1 Атракціон – Божевільне жабеня
24 1 Атракціон –  Нахабна мавпа
25 1 Атракціон –  Хатинка качки
26 1 Атракціон – Шалена ярмарка
27 1 Атракціон – Падіння мавп
28 1 Атракціон – Холодний острів
29 1 Атракціон – Дитячі барабани
30 1 Атракціон – Снорк
31 1 Атракціон – Качалка літак
32 1 Атракціон – Міні потяг
33 1 Атракціон – Весела карусель
34 1 Атракціон –  Велика подорож
35 1 Атракціон – Качалка корабля
36 2 Атракціон – Супер байк
37 2 Атракціон – Шалена швидкість
38 1 Атракціон – Призовий краб
39 1 Атракціон – Баскетбол
40 2 Атракціон – Бетмен
41 1 Атракціон – Велике полювання
42 1 Атракціон – Дві хвилини
43 1 Атракціон – Золота рибалка
44 1 Атракціон – Кунфу Панда
45 1 Атракціон – Міні кран
46 1 Атракціон – Молотком по голові
47 1 Атракціон – Молоток
48 1 Атракціон – Монстр
49 1 Атракціон – Мото
50 1 Атракціон – Останнє повстання
51 1 Атракціон – Падіння клоуна
52 1 Атракціон – Падіння цукерок
53 1 Атракціон – Парк Юрського Періоду
54 1 Атракціон – Патруль хмарочосу
55 1 Атракціон – Перемога
56 1 Атракціон – Повітряний хокей
57 1 Атракціон – Політ квитка
58 1 Атракціон – Прибульці
59 1 Атракціон – Реслінг
60 1 Атракціон – Ритмичні танці
61 1 Атракціон – Робот
62 2 Атракціон – Снігохід
63 1 Атракціон – Трансформер
64 1 Атракціон – Ферма
65 2 Атракціон – Форсаж
66 1 Атракціон – Хокей
1 2 Атракціон – Холодний м’яч
2 1 Атракціон – Цуценя
3 2 Атракціон – Шалена гонка
4 2 Атракціон – Штормовий гонщик
5 1 Атракціон – Спортивна машина
6 1 Атракціон – Альпійський гонщик
7 1 Атракціон – Велике колесо
8 1 Атракціон – Зоряні війни
9 1 Атракціон – Кидок монстра
10 2 Атракціон – Кидок НБА
11 1 Атракціон – Куля
12 2 Атракціон – Мото ГТ
13 1 Атракціон – Падіння солодощів
14 1 Атракціон – Пошук скарбу
15 2 Атракціон – Станція
16 1 Атракціон – Тайфун
17 1 Атракціон – Швидкий кидок
18 1 Атракціон – Діг
19 1 Атракціон – Магічне колесо
20 1 Атракціон – Випадкове число
21 1 Атракціон – Сафарський рейнджер
22 1 Атракціон – Подвійна їзда
23 1 Атракціон – Божевільне жабеня
24 1 Атракціон –  Нахабна мавпа
25 1 Атракціон –  Хатинка качки
26 1 Атракціон – Шалена ярмарка
27 1 Атракціон – Падіння мавп
28 1 Атракціон – Холодний острів
29 1 Атракціон – Дитячі барабани
30 1 Атракціон – Снорк
31 1 Атракціон – Качалка літак
32 1 Атракціон – Міні потяг
33 1 Атракціон – Весела карусель
34 1 Атракціон –  Велика подорож
35 1 Атракціон – Качалка корабля
36 2 Атракціон – Супер байк
37 2 Атракціон – Шалена швидкість
38 1 Атракціон – Призовий краб
39 1 Атракціон – Баскетбол
40 2 Атракціон – Бетмен
41 1 Атракціон – Велике полювання
42 1 Атракціон – Дві хвилини
43 1 Атракціон – Золота рибалка
44 1 Атракціон – Кунфу Панда
45 1 Атракціон – Міні кран
46 1 Атракціон – Молотком по голові
47 1 Атракціон – Молоток
48 1 Атракціон – Монстр
49 1 Атракціон – Мото
50 1 Атракціон – Останнє повстання
51 1 Атракціон – Падіння клоуна
52 1 Атракціон – Падіння цукерок
53 1 Атракціон – Парк Юрського Періоду
54 1 Атракціон – Патруль хмарочосу
55 1 Атракціон – Перемога
56 1 Атракціон – Повітряний хокей
57 1 Атракціон – Політ квитка
58 1 Атракціон – Прибульці
59 1 Атракціон – Реслінг
60 1 Атракціон – Ритмичні танці
61 1 Атракціон – Робот
62 2 Атракціон – Снігохід
63 1 Атракціон – Трансформер
64 1 Атракціон – Ферма
65 2 Атракціон – Форсаж
66 1 Атракціон – Хокей
67 2 Атракціон – Холодний м’яч
68 1 Атракціон – Цуценя
69 2 Атракціон – Шалена гонка
70 2 Атракціон – Штормовий гонщик
71 1 Атракціон – Спортивна машина
72 1 Атракціон – Альпійський гонщик
73 1 Атракціон – Велике колесо
74 1 Атракціон – Зоряні війни
75 1 Атракціон – Кидок монстра
76 2 Атракціон – Кидок НБА
77 1 Атракціон – Куля
78 2 Атракціон – Мото ГТ
79 1 Атракціон – Падіння солодощів
80 1 Атракціон – Пошук скарбу
81 2 Атракціон – Станція
82 1 Атракціон – Тайфун
83 1 Атракціон – Швидкий кидок
84 1 Атракціон – Діг
85 1 Атракціон – Магічне колесо

Директор

ТОВ «ГАЛАКТИКА ПАРК»                                               Гуменюк Альона Ігорівна